אדמיניסטראציה

אדמיניסטרציה / אנשים יושבים על כסאות

דף לתיאור מנהלת: אנשים יושבים על כסאות. טרופים הם מוסכמות המשמשות בסיפורי העברת מידע כלשהו לקהל.