בר

מגמת Br / אופי

דף לתיאור Br: Trend Character. מגמה היא קיצור דרך לתפיסה האתית והמוסרית של הדמות. ללכת …

אח / חבר אני כאן

הטרופי של אמיגו אני כאן כפי שמשמש בתרבות הפופולרית. חברות, האם אתה מאמין בדברים האלה? האם היית נותן את חייך בשביל החברים שלך? אם ...