מילים אחרונות מפורסמות

מילים אחרונות מפורסמות / חתיכה אחת

טרופות לחתיכה אחת טרופיות א 'עד ב' (חור עלילה הנגרם בעיבוד, נבל קשת, כפתור ברסרק) | Tropes C עד D (Call-Back, Cliffhanger) | Tropes E עד F (...