פוייי

פו יי / אנימה ומנגה

דף לתיאור FoeYay: Anime & Manga. פו יי יכול להתייחס לדברים שונים: מתח מיני לוחמני: בני זוג רומנטיים אינם אויבים כשלעצמם, אלא ...