Nl

אנליטרציה דנטטיבית / דנוטיבית

  • קטגוריה Nl 2022

כותרת המאמר 'אליטרציה מעידה' חייבת להכיל אייקוני התחלה זהים בכותרת הטרופית המיושמת כראוי על ידי המסדר, שם מילים ...

אן / פונג'אבי

  • קטגוריה Nl 2022

משחק מילים (המכונה לפעמים 'משחק מילים') הוא השימוש במילה שיש לה שתי משמעויות לבדיחה המבוססת על הכפיל הזה ...