Soyouwantto

אז אתה רוצה / לכתוב אנימה מכה ענקית

דף לתיאור SoYouWantTo: כתוב אנימה של Mecha Humongous. מכה הומוגית טרופית הכרחית - זו די ברורה, אם כי אתה יכול במקום זאת ...