ההישג הזה

ההישג ההוא / קליק העוגיות

למרות היותו משחק סרק לכאורה פשוט, ל- Cookie Clicker יש מגוון הישגים הנעים בין קשה להפליא לגבול בלתי הוגן. בזמן …

ההישג ההוא / כריכתו של יצחק

דף לתיאור ThatOneAchievement: עקידת יצחק. יש כמה הישגים במשחק הזה שקשה להשיג באופן מוחלט, אם לא על הסף ...