Thatonelevel

הרמה האחת / הבנדיקוט ההתרסקות

אם ידוע על משהו שקראש בנדיקוט במיוחד, זה קושי סדיסטי. אם אתה משחק מספיק זמן, מובטח לך שתיתקל ב ...

הרמה האחת / רק לרקוד

דף לתיאור ThatOneLevel: Just Dance. כשאתה רוקד כוריאוגרפיות אלה, פגיעה חוזרת ונשנית במתח תהיה הדאגה שלך לפחות ... ב ...

אותו רמה אחת / רמה סלמון של רמה אחת

דף לתיאור ThatOneLevel: Splatoon 2 Salmon Run. מאז שאחיות הדיונונים ירדו מהבמה, הקים מר גריז חנות בכיכר אינקופוליס ...