הברסקר

הברסקר / אנימה ומנגה

דף לתיאור TheBerserker: Anime & Manga. לארן ייגר מהתקפה על טיטאן יש בעיות זעם די רציניות אפילו במצבו הרגיל מאז לפחות ...